Jak může probíhat monitoring insolvence

Je smutným faktem, že k relativně pohodlnému životu jsou dnes potřeba peníze. A nejedná se zrovna o malou částku, pokud sem započítáme i například náklady na bydlení, sociální a zdravotní pojištění a další.

 

Většina z nás si své příjmy zajišťuje tím, že chodí do zaměstnání, případně pobírají podporu v nezaměstnanosti. Avšak každému z nás se snadno může stát, že o tento příjem přijde. Například z důvodu dlouhodobé nemoci nebude moci chodit do práce, a bude muset pobírat snížené nemocenské dávky, tedy pokud jej zaměstnavatel rovnou nepropustí.

 

pujcka1

 

Co ale můžeme v takovém případě dělat, pokud nemáme peníze ani na pokrytí základních životních potřeb? Jistě, můžeme požádat o sociální dávky, avšak ty se počítají mimo jiné podle odpracovaných let. A pokud jich máme málo, pak ani částka, kterou dostaneme, nebude nejvyšší.

 

Značná část finančně méně gramotných lidí tuto situaci řeší tím, že si vezme půjčku. Nepočítají však s tím, že ji budou muset splácet, a to i v případě, že budou mít mimořádné výdaje. Takovouto situaci pak řeší další půjčkou, a další, až se dostanou do dluhové spirály bez konce.

 

penize1

 

V takovém případě, pokud nebudou chtít mít majetek zabaven exekutory, jim nezbude nic jiného, než vyhlásit insolvenci. V takovém případě se jim ponechává pouze minimální, zákonem stanovený příjem, takzvané životní minimum. Vše navíc jde na splácení dluhů.

 

To vše zní jednoduše, avšak důležitou součástí jak pro úřady, tak pro dlužníka samotného, je zde monitoring insolvence. Zde se sleduje, jakou částku jsme již splatili, a kolik nám ještě zbývá doplatit, a jakou dobu to, pokud se nic nezmění, ještě bude trvat.

 

Tento monitoring se provádí elektronicky, kdy se automaticky započítá každá přijatá platba. Tak nedojde k omylu a obě strany mohou sledovat, zda vše probíhá přesně tak, jak má, zda se peníze někde neztrácí. A to je klíč k úspěšnému uzavření insolvence.